ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ ห้องสมุดประชาชน อ.บางใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน


กิจกรรมปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางใหญ่ และกศน.ตำบลบางม่วง ได้จัดกิจกรรมปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่านขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2555 ณ หมู่บ้านพร้อมจิตร หมู่ 15 ต.บางม่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักต้นไม้ให้เด็ก เยาวชน มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน