ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ ห้องสมุดประชาชน อ.บางใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม Walk Rally รักการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบางใหญ่ ร่วมกับกศน.ตำบลบางม่วง จัดกิจกรรม Walk Rally รักการอ่าน ณ หมู่บ้านพร้อมจิตร หมู่ 15 ตำบลบางม่วง ในวันที่ 18 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. โดยนำรถโมบายออกให้บริการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กๆ และประชาชน มีกิจกรรมตอบคำถามกับมุมอาเซียน ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจ
แข่งขันตอบปัญหาเป็นอย่างดี และมีการสอนการทำหนังสือทำมือ ซึ่งเด็กๆ สนใจทำกันจำนวนมาก
มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 65 คน