ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ ห้องสมุดประชาชน อ.บางใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วัดพิกุลเงิน


อุโบสถวัดพิกุลเงิน

วิหารปู่ฮะ
วัดพิกุลเงิน สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประมาณ
พ.ศ.2374 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้างดั้งเดิม เนื่องจากไม่มี
การบันทึกเป็นหลักเป็นฐานที่แน่นอน วัดพิกุลเงินเป็นวัดราษฎร์
ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ตรง 3 แยก ระหว่างคลองอ้อมนนท์
และคลองบางใหญ่ ปัจจุบันเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ ซึ่ง
ดูแลคณะสงฆ์ทั่วทั้งอำเภอบางใหญ่ วัดนี้ใครเป็นคนสร้างและ
สร้างขึ้นสมัยใด ไม่มีใครทราบแน่ชัด ตามสันนิษฐานว่า คงจะ
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 เท่าที่ทราบ คำบอกเล่าของคุณโยม
นิล แก้วเพ็ญกาศ ซึ่งขณะที่ให้คำบอกเล่าอยู่นี้มีอายุ 86 ปี คุณ
โยมนิลบอกว่า เมื่อสมัยที่ตนยังเล็กๆมีอายุ 5-6 ขวบ วัดพิกุลเงิน
มีกุฎิเพียง 2-3 หลัง ครั้งหนึ่งมีคนจีนชื่อว่า ฮะ ซึ่งเป็นต้นตระกูล
โฑณวนิก ล่องเรือมาพักจอดอยู่หน้าวัดเห็นว่าวัดยังไม่มีอุโบสถ
ก็บังเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้จัดการสร้างอุโบสถด้วย
ทุนทรัพย์ของตน สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2421 แต่ปัจจุบันนี้อุโบสถ
ได้สร้างขึ้นมาใหม่(ปัจจุบัน) สร้างเมื่อ พ.ศ.2500 ในสมัยหลวงพ่อ
พระครูพิศาลสุตาคม(เชื่อ) ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสใน
ตอนนั้น และอุโบสถหลังเก่าจึงกลายเป็นวิหารซึ่งประชาชนทั่วไป
มักเรียกว่า "วิหารปู่ฮะ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น