ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ ห้องสมุดประชาชน อ.บางใหญ่

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วัดสวนแก้ว
วัดสวนแก้ว


วัดสวนแก้ว ตั้งอยู่ตำบลบางเลน แต่เดิมวัดนี้ชื่อ "วัดแก้ว" เป็นวัดร้างมา 80 ปี
จนกระทั่งหลวงพ่อเทียน จิตตสุโก และพระภิกษุ 3-4 รูปได้เข้ามาพำนักแต่
พื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยสวนต่างๆ หลวงพ่อไม่สามารจะบูรณะได้ เพราะขาด
บุคลากรที่จะช่วยพัฒนา

ประวัติ

เมื่อปี พ.ศ.2521 พระพยอม กัลยาโณ และเพื่อนพระภิกษุอีก 2 รูปได้เดินทาง
มาจากวัดสวนโมกขพลาราม เพื่อขอทำโครงการบวชเณร ภาคฤดูร้อนที่วัด
แห่งนี้ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2522 หลวงพ่อได้มอบหมายให้พระพยอมและ
เพื่อนพระภิกษุ เป็นผู้ดูแลรักษาวัดเนื่องด้วยหลวงพ่อเทียนนั้นดำริจะเดินทาง
กลับจังหวัดเลย ต่อมาภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดสวนแก้ว" และได้
จัดตั้ง "มูลนิธิสวนแก้ว" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ

1. เพื่อเผยแผ่ศีลธรรมในศาสนา

2. เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้กระทำความดี

3. เพื่อส่งเสรมสนับสนุนให้คนดีมีสัมมาชีพ


ที่อยู่

วัดสวนแก้ว บ้านบางเลน หมู่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ความสำคัญ

พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาส พระนักเทศน์และนักพัฒนา


สังกัดคณะสงฆ์

มหานิกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น